Úvodná stránka » Pride a Pride

    Pride a Pride

    Pride a Pride
    Ako je známe, hrdosť na kresťanstvo je hriech, ktorý viedol k pádu Lucifera, ktorý sa neskôr stal Satanom. Pýcha sa zvyčajne chápe ako arogancia, arogancia, tendencia človeka postaviť sa predovšetkým...