Úvodná stránka » veda » Zvuk sa môže zmeniť na svetlo, ale nikto nevie prečo

    Zvuk sa môže zmeniť na svetlo, ale nikto nevie prečo


    Tento jav sa nazýva sonoluminiscencia. Sonoluminiscencia je fyzikálny jav premeny zvuku na svetlo. Vedci už 70 rokov sa to snažia vysvetliť, ale nikomu sa to nepodarilo. Nikto nedokázal vysvetliť, ako zvuk môže vytvárať svetlo zo vzduchovej bubliny, ale stáva sa to..

    Existujú však určité posuny vo vysvetlení sonoluminiscencie. Fyzici sa najprv domnievali, že je to všetko otázka trenia, ale koncom 80-tych rokov zistili, že zvuková vlna rozširuje bubliny a ohrieva plyn v nich na vyššiu teplotu ako na povrchu Slnka. Fyzici si mysleli, že prasknutie teplom vytvára bublina, ktorá vytvára žiariacu plazmu, ale ešte o 30 rokov neskôr je to len hypotéza.
    Výskumníci sa však domnievajú, že do tohto javu by sa mali zapojiť rôzne fyzikálne mechanizmy a malo by existovať niekoľko typov sonoluminiscencie. Teraz je presne známe, že sonoluminiscencia závisí od veľkosti bubliny, navyše, keď sa zlomí, dochádza k emisii OH..
    V budúcnosti sa môže zvuk a plyn pravdepodobne používať na podmorské osvetlenie, ktoré presahuje hranice konvenčných svietidiel..