Úvodná stránka » Nominácia za Darwinovu cenu

    Nominácia za Darwinovu cenu

    Nominácia za Darwinovu cenu
    Virtuálna cena sa každoročne udeľuje ľuďom, ktorí v najhloupejšom spôsobe zomreli alebo stratili schopnosť mať deti a v dôsledku toho sa zbavili možnosti prispieť k ľudskému genofondu, čím ho zlepšili.....