Úvodná stránka » priestor » Tajomstvo experimentu v krematóriu

    Tajomstvo experimentu v krematóriu

    Otázka života po smrti neopúšťa mysle vedcov na minútu. História si tiež pamätá experimenty, ktoré boli navrhnuté tak, aby našli odpoveď na otázku, ktorá zamieňa vedecké mysle. V dnešnom vzdialenom roku 1996 skupina ruských vedcov vytvorila experiment v krematóriu, ktorého cieľom bolo zistiť, či mozog vydáva signály po ukončení aktivity..

    V jednom z pohrebných postupov na tele boli umiestnené senzory, ktoré zaznamenávajú mozgovú aktivitu. Výskumníci predtým overili, že zariadenie nereagovalo na zmeny teploty. Ale keď začali pec, encelograf začal dáta opravovať..

    Na prekvapenie vedcov sa signály podobali na aktivitu, ktorú mozog dáva v činnosti. Ako keby chcel predmet vypnúť.

    Vedci neskôr viac ako raz analyzovali údaje. Experiment sa už neopakoval, aspoň takýto dôkaz nebol zdokumentovaný, ale neskôr sa navrhlo, že signály boli spôsobené vplyvom elektrochemických procesov. Ako reziduálna statická elektrina. Denialy, ako aj dôkazy neboli poskytnuté.