Úvodná stránka » priestor » Zvieratá, ktoré vedci vytvorili

    Zvieratá, ktoré vedci vytvorili

    Genetické inžinierstvo umožňuje, aby veda zmenila DNA zvierat nad rámec uznania. Najčastejšie sa zmeny týkajú len nevýznamnej časti genómu, ale niekedy sú to naozaj podivné tvory, ako napríklad cozopauky a obrovské kravy, pochádzajúce z vedeckých laboratórií..

    Myšlienku prekročiť kozu a pavúka navrhli americkí biológovia. Upravená koza určite nevyrástla žiadne pavúčie labky. Ale naučila sa dávať špeciálne mlieko.

    Praktickejšie Belgičania s nikým neprechádzali, ale jednoducho si vzali a odviedli obrovské kravy.

    Áno, as takou hypertrofiou svalov, ako keby všetci trávili svoj voľný čas nie na pastvinách, ale v posilňovni!