Úvodná stránka » priestor » Život nacistického Nemecka, ktorý zasiahol sovietskych vojakov

    Život nacistického Nemecka, ktorý zasiahol sovietskych vojakov

    Vojaci víťaznej Červenej armády sa stretli na území nacistov, nie je vôbec to, čo povedali komisári. Namiesto utláčaných ľudí sa kolaps a chudoba sovietskych občanov stretli s dobre upravenými domami a nedôverou k viacerým ľuďom naraz..

    Prvý bol zasiahnutý postojom Poliakov. Oni sa nestretli s Červenou armádou ako osloboditeľmi. Nemci boli chválení za to, že majú s nimi poriadok. Sovietsky bojovníci boli sledovaní s podozrením.

    Už v Nemecku boli vojaci Červenej armády prekvapení vstúpiť do malých, dobre udržiavaných dedín. V roku 1945 boli krásne vybavené: v každej osade boli veterné mlyny, boli tu vodné veže.

    Životná úroveň dedín nacistického Nemecka sa ukázala byť oveľa vyššia ako životná úroveň sovietskej dediny. Reakcionári vojakov boli pozorne sledovaní komisármi - stálo za to vyjadriť prekvapenie, nehovoriac o schválení ekonomickej štruktúry a bojovník bol poslaný hlboko dozadu.