Úvodná stránka » priestor » Had kontroloval majetok a zrazil sa s armádou mravcov.

    Had kontroloval majetok a zrazil sa s armádou mravcov.

    Jedovatý had pokojne skúmal jeho majetok, keď zrazu stála v ceste celá rada mravcov. Plaz nepripojil žiadny význam k bugom a bol úplne márne: armáda mravcov bola pripravená na boj.

    Had sa stretol s tzv. Nomádskymi mravcami. Pohybujú sa v obrovských skupinách niekoľkých miliónov hmyzu..

    Márie sa plaz neobjavil okamžite. V priebehu niekoľkých sekúnd to mravce úplne zakryli..

    Plaz bol zachránený zázrakom. Neďaleko bola rieka a had sa ponáhľal, aby sa tam potápali - vo vode ju mravce nehľadali.