Úvodná stránka » Stredoveké točité schodiská sú „skrútené“ v smere hodinových ručičiek, aby sa útočník dostal do nevýhodnej pozície.

    Stredoveké točité schodiská sú „skrútené“ v smere hodinových ručičiek, aby sa útočník dostal do nevýhodnej pozície.

    Stredoveké točité schodiská sú skrútené v smere hodinových ručičiek, aby sa útočník dostal do nevýhodnej polohy.
    V stredoveku boli postavené točité schodiská spravidla z kameňa a "skrútené" v smere hodinových ručičiek. Bola to prevencia proti útoku - šermiari v podstate držali meč v pravej ruke a...