Úvodná stránka » vojna » Stretnutie Červenej armády a britskej pechoty

    Stretnutie Červenej armády a britskej pechoty


    Iránska operácia - spoločná anglo-sovietska operácia druhej svetovej vojny o okupácii Iránu pod kódovým označením "Operačný súhlas" sa uskutočnila od 25. augusta 1941 do 17. septembra 1941. Jeho cieľom bolo chrániť iránske ropné polia pred možným zabavením ich vojsk Nemeckom a ich spojencami, ako aj ochranou dopravného koridoru (južný koridor), na ktorom spojenci uskutočňovali dodávky pôžičiek na prenájom pre Sovietsky zväz..

    Irán Šáh Reza Pahlavi odmietol Británii a Sovietskemu zväzu v ich žiadosti o nasadenie svojich jednotiek v Iráne. Sovietska vláda, motivujúca svoju účasť na tejto vojenskej operácii proti Iránu, poukázala na odseky 5 a 6 Zmluvy medzi sovietskym Ruskom a Iránom z roku 1921, ktorá bola v tom čase platná, za predpokladu, že v prípade ohrozenia jej južných hraníc má Sovietsky zväz právo vyslať vojakov. na iránske územie.

    Počas operácie, spojenecké sily napadli Irán, zvrhli Shah Reza Pahlavi a nadviazali kontrolu nad železnicami a ropnými poliami v Iráne. Zároveň britské jednotky obsadili južný Irán, zatiaľ čo sovietsky vojaci obsadili sever krajiny..