Úvodná stránka » Ten muž » Dospelí nepočujú, čo deti a mládež môžu počuť.

    Dospelí nepočujú, čo deti a mládež môžu počuť.


    Čím staršia osoba je, tým slabší zvuk, aký môže počuť. Polícia v západných krajinách použila tento princíp na rozptýlenie davu tínedžerov s presne takým vysokofrekvenčným zvukom, ktorý počujú, ale dospelí nepočujú (s výnimočnými výnimkami). Ale neskôr, tínedžerom sa podarilo priniesť fenomén do ich služieb: dali na telefón špeciálne zvonenie a mohli prijímať SMS počas vyučovania, zatiaľ čo učitelia si nie sú vedomí ničoho.