Úvodná stránka » priestor » Vesmír je nekonečný - potvrdzuje najnovší výskum

    Vesmír je nekonečný - potvrdzuje najnovší výskum


    A neustále sa rozširuje..

    Nové údaje Baryon Vibrational Spectroscopic Review (BCSD) umožnili posúdiť tvar a veľkosť nášho vesmíru s presnosťou 1%. David Schlegel, fyzik Lawrence Berkeley National Laboratory, verí, že vesmír je pravdepodobne nekonečný, čo dokazujú zistenia..

    Šedé gule na obrázku sú vzorkou baryónových akustických kmitov skorého vesmíru. Galaxie v našej dobe majú mierny sklon ku sférickému tvaru (na obrázku je to zámerne prehnané). Porovnaním veľkosti sfér (biela čiara) s predpokladanou hodnotou môžu astronómovia s jednou percentnou presnosťou určiť, ako ďaleko sú galaxie od seba navzájom..

    V kombinácii s nedávnymi údajmi o kozmickom mikrovlnnom žiarení pozadia (CIFI) a údajoch o raste supernov, výsledky BCSO naznačujú, že temná hmota je konštantná kozmologická sila, ktorá sa nemení v priestore ani čase. Tento záver nie je úplne zhodný s Einsteinovou všeobecnou teóriou relativity a vedci hovoria, že "pochopenie fyzických príčin zrýchlenej expanzie zostáva jedným z najzaujímavejších problémov v modernej fyzike"..