Úvodná stránka » Paradox kolesa, nad ktorým Aristoteles a Galileo zmätene

    Paradox kolesa, nad ktorým Aristoteles a Galileo zmätene

    Paradox kolesa, nad ktorým Aristoteles a Galileo zmätene
    Po prvý krát sa kolesá rozprávali o paradoxe ešte pred Aristotelom, ale ako prvý začal pozorne študovať. Potom Galileo Galilei bojoval o vyriešenie tohto problému.. Podstatou paradoxu je: Máme dve...