Úvodná stránka » Paradox voľby

    Paradox voľby

    Paradox voľby
    Americký psychológ Barry Schwartz kritizuje hlavný princíp západnej spoločnosti: slobodu voľby. Z jeho pohľadu nie je možnosť voľby slobodná, ale naopak nás paralyzuje.. Dnes nájdete desiatky šalátových dresingov, stovky párov...