Úvodná stránka » priestor » Prečo v SSSR vojaci boli pridané bróm do potravín

    Prečo v SSSR vojaci boli pridané bróm do potravín

    Bróm sa používa v malých množstvách v medicíne. Hovorilo sa, že chemický prvok bol pridaný k vojakom v ZSSR.

    Bróm údajne znižuje libido. Vojaci začínajú venovať viac času vojenskému výcviku a sú viac zameraní..

    V skutočnosti to nie je nič viac ako povesti. S najväčšou pravdepodobnosťou vojenskí lekári nechali bicykel do ľudí - bróm sa používal na psychiatrických klinikách ako sedatívum u „občana“..

    Bróm vo svojej čistej forme je pre telo nebezpečný. To bolo dokonca použité počas prvej svetovej vojny ako súčasť jedovatých plynov. Žiadna krajina na svete by do jedla svojich vojakov nepridala jed..