Úvodná stránka » Mestá a krajiny » Prečo ruský fúzy?

  Prečo ruský fúzy?


  Sila Ruska je v jeho ľuďoch. Sila ľudí, prinajmenšom muža, je v jeho bradke. Tak prečo ruský človek potrebuje na brade dobrú vegetáciu? Na výročie zavedenia dane z vousov Petra I odpovedať na túto otázku.

  1. Dostať sa do nebeského kráľovstva
  Patriarcha Adrian napísal na konci 17. storočia: "Boh dal človeku bradatému: iba mačky a psy ju nemajú." Všetci "zoškrabaní" dospelí muži bez výhrad. Dôvodom bola skutočnosť, že podľa legendy sa pravoslávny človek mal zhodovať s obrazom Krista. Tak hladko oholení muži vstúpili do kráľovstva nebeského.

  2. Ak chcete ukázať svoju silu
  V Rusku, muži boli privítaní nie oblečením, ale bradkou. Jeho hustota a slanosť. Hustá vegetácia bola považovaná za vonkajšiu reflexiu dobrého plemena človeka a jeho mužskej sily. Ľudia so zle rastúcimi bradkami boli takmer rozpoznaní ako degenerovaní. Bezborodye spravidla zostali v klisnách.

  3. Zachovať si dôstojnosť
  Úcta ruského ľudu bola v bradu. Poškodenie vegetácie na brade bolo závažným trestným činom proti osobe. Dokonca aj Yaroslav Wise stanovil trest za roztrhané vlasy v brade. Vina jeden musel zaplatiť štát 12 hrivien za roztrhaný kúsok. Pod Ivanom Hrozným boli hanobení chlapci vystavení hanebnej civilnej poprave: ich vlasy boli vytiahnuté z brady. Takúto hanbu bolo možné umyť len v kláštore alebo vojne..

  4. Zdôrazniť ich ruskosť
  Vousy boli považované za dar od Pána. A ruský ľud v tejto časti bol veľmi nadaný. Fúzy boli naším národným pokladom, ktorý bol, okrem iného, ​​strážený, vrátane mlčanlivých listov, aby sa neoženil s cudzincami. Najmä s tými, ktoré príroda nemá obdarený hustými vlasmi na tvári. Tí, ktorí zhrešili s „bassurmanmi“, ľahko rozpoznali ich potomkovia, alebo skôr „kozy“, vzácne brady. Nešťastný "udelil" status "bastarda" (zo slova fornication) a bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby sa stal plnoprávnym členom spoločnosti.

  5. Mať harmóniu v živote
  Vousy pre ruského muža neboli len česť a svedomie, ale aj vyvažovateľ v živote. Strata vlasov v jeho brade určite ovplyvnila osud človeka. Náhodou vytiahli kúsky a voľné vlasy na brade boli brané veľmi vážne: „plešatý“ muž spravidla šiel na spoveď a potom sa posadil na prísne rýchlo. Ľudia, ktorí sa dobrovoľne zbavili brady, boli považovaní za posadnutí. Obyčajní ľudia sa im vyhýbali, aby neboli nakazení démonmi. Ale tá najstrašnejšia vec bola pre ruského muža, keď bol kráľ "spálený". Ľudia to vnímali ako národnú katastrofu ...

  6. Ukázať svoju nezávislosť
  V XIX storočí bol vousy vnímaný ako znak slobodného myslenia. Kňazi, starí veriaci, obchodníci nevzbudzovali podozrenie z brady. Raznochintsy, nechať ísť fúzy boli považované za potenciálne nebezpečný, nespoľahlivý prvok. V sovietskej ére bol bradou prívlastok bohatého roľníka, kňaza alebo akademického učenca a neskôr aj priaznivcov podozrivých intelektuálov ako Hemingway alebo neformátovaný Vysotský. Možno teda tvrdiť, že nosenie brady je akýmsi nekonformizmom, ktorý ukazuje nezávislosť názorov svojho "majiteľa" a dokonca aj jeho revolučného ducha. Stačí pripomenúť bradatých vodcov svetových revolúcií..

  7. Zdôrazniť svoju mužskosť.
  Fúzy boli vždy znakom mužskosti a zrelosti. Bezhlavý muž bol dokonca odmietnutý požehnaním a na bojisku nebol povolený. Dnes, zatiaľ čo rozmazávanie rodových hraníc, nosenie brady môže slúžiť ako ďalší indikátor mužskosti.